Konferencja o Wadach Wrodzonych Serca / Fundacja Radia ZET
Facebook

Potrzebujesz pomocy

Zadzwoń, wyślij list
albo napisz e-mail.

Chcesz pomóc

Pamiętaj, liczy się
każda złotówka.

Konferencja o Wadach Wrodzonych Serca

02.06.2017 r.

Światowe autorytety kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej spotkały się w Krakowie, aby przedstawić najnowsze strategie i standardy leczenia dzieci z najbardziej złożonymi wadami serca. Nowe osiągnięcia i doświadczenia przekładają się na poprawę ostatecznych wyników leczenia małych pacjentów, zwiększając w sposób znaczny szansę dzieci na lepsze życie.

W dniach 2 - 3 czerwca w Krakowie, w Pałacu Krzysztofory odbywają się międzynarodowe warsztaty „ 5th Krakow Educational Workshop on Congenital Heart Disease”, skupiające szerokie grono kardiochirurgów i kardiologów dziecięcych. Do Krakowa zjechała plejada niekwestionowanych, światowych autorytetów, mających na swoim koncie pionierskie zabiegi wykonywane u dzieci z wrodzonymi wadami serca.

Dwudniowa konferencja to aż 9 sesji i 28 wykładów, z których każdy stanowić mógłby temat na odrębną konferencję. Najwybitniejsi kardiochirurdzy i kardiolodzy dziecięcy na świecie, tacy jak prof. Thomas Spray, prof. Shakeel Ahmed Qureshi, prof. Viktor Hraska, Prof. Gaetano Thiene z Padwy przedstawią m.in. nowe wskazania i podejście do leczenia dzieci z zespołem Fallota, nową strategię leczenia wad zastawkowych aorty, powiedzą o nowych zastawkach wszczepianych drogą interwencyjną, o postępowaniu w zamykaniu trudnych ubytków międzyprzedsionkowych, poruszą temat interwencji w zakresie układu limfatycznego u dzieci po operacjach sposobem Fontana. Eksperci dyskutować będą również o nowych technikach sztucznego wspomagania układu krążenia przy pomocy wszczepialnych pomp. Tu krakowscy kardiochirurdzy podzielą się swoimi pionierskimi doświadczeniami ze stosowania tego typu pomp.

Zestaw mówców jest doborowy i absolutnie jest to okazja, żeby w jednym miejscu zobaczyć tylu wybitnych wykładowców. Tego typu warsztaty są absolutnie unikalne na skalę europejską. Bardzo trudno skupić ludzi takiego formatu w jednym czasie i miejscu, a nam się to udało. Myślę, że nie jest to przypadkowe, krakowska Klinika jest rozpoznawana i doceniana na świecie” – mówi z dumą dr. hab. med. prof. UJ Tomasz Mroczek – zastępca Kierownika Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu.

Krakowska kardiochirurgia dziecięca.

Wrodzone wady serca dotykają średnio 1 na 100 dzieci na świecie, bez względu na szerokość geograficzną. W Polsce należą one do najczęściej występujących wad wrodzonych a większość przyszłych rodziców, dowiadując się o chorobie dziecka, decyduje się je urodzić. W Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie co roku wykonywane są setki operacji na otwartym sercu i w krążeniu pozaustrojowym. Doświadczony zespół prowadzi pacjentów z najbardziej złożonymi wadami serca z całego kraju, osiągając bardzo dobre wyniki. Z 400 zabiegów wykonanych rocznie, 350 jest przeprowadzanych w krążeniu pozaustrojowym. Ponad 40% operacji jest wykonywanych u noworodków, co niewątpliwie stawia Klinikę na pierwszym miejscu w leczeniu wad wrodzonych serca w okresie noworodkowym w Polsce.

Łączna liczba operacji wykonanych na sercach jednokomorowych w okresie 2012-2016 sięga ponad 350 zabiegów. Możemy więc pochwalić się prawdopodobnie największym doświadczeniem w leczeniu serc jednokomorowych w kraju i w Europie” – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski – kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu.

Szansa na wymianę doświadczeń i zacieśnienie współpracy.

„5th Krakow Educational Workshop on Congenital Heart Disease” daje możliwość zaprezentowania nowych strategii, podejścia i światowych osiągnięć szerszemu gronu kardiologów i kardiochirurgów dziecięcych. To także znakomita okazja do nawiązania bądź zacieśnienia współpracy między poszczególnymi ośrodkami w Europie i USA, szansa na wymianę doświadczeń i organizację międzynarodowych staży.

Strona wydarzenia: http://chdworkshop.pl

[z mat. pras.]