O Fundacji / Fundacja Radia ZET
Facebook

Potrzebujesz pomocy

Zadzwoń, wyślij list
albo napisz e-mail.

Chcesz pomóc

Pamiętaj, liczy się
każda złotówka.

O Fundacji

Fundacja Radia ZET jako organizacja pożytku publicznego

Organizacja pożytku publicznego (OPP) − termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Fundacja Radia ZET ma status organizacji pożytku publicznego od października 2008 roku.

Więcej>>

1% podatku dla Fundacji Radia ZET

Fundacja Radia ZET ma status organizacji pożytku publicznego. Możesz przekazać nam 1 procent swojego podatku. Dla Ciebie to tylko chwila, poświęcona na wypełnienie kilku dodatkowych rubryk w zeznaniu podatkowym. A dla nas nieoceniona pomoc, dzięki której możemy kierować naszą pomoc tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

Za każdą przekazaną złotówkę dziękujemy.

Więcej>>

Misja

Fundacja Radia ZET działa od 1999 roku. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Niesiemy pomoc najbardziej potrzebującym - osobom chorym, niepełnosprawnym dotkniętym wypadkami, klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami losowymi, a w szczególności dzieciom.

 

Od 2008 r. przekazaliśmy na pomoc charytatywną prawie 18 mln zł. To m. in. prawie 90 operacji serca dzieci za kwotę 4,5 mln zł i nowoczesny sprzęt dla szpitali o wartości ponad 10 mln zł.

czytaj więcej

Fundator

Jedna z największych i najpopularniejszych ogólnopolskich stacji radiowych. Codziennie słucha jej ponad 7 milionów osób. Jest medium silnie opiniotwórczym, a dzięki temu najczęściej cytowanym spośród wszystkich stacji radiowych w Polsce.

czytaj więcej>>

Dane Fundacji i statut

Fundacja Radia ZET została ustanowiona 12 sierpnia 1999 roku. Fundatorem jest Radio ZET. W dniu 25 października 1999 roku Fundacja Radia ZET została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Od czerwca 2008 roku Fundacja widnieje także w Rejestrze Przedsiębiorców.