1% podatku dla Fundacji Radia ZET / Fundacja Radia ZET
Facebook

Potrzebujesz pomocy

Zadzwoń, wyślij list
albo napisz e-mail.

Chcesz pomóc

Pamiętaj, liczy się
każda złotówka.

1% podatku dla Fundacji Radia ZET

Fundacja Radia ZET ma status organizacji pożytku publicznego. Możesz przekazać nam 1 procent swojego podatku. Dla Ciebie to tylko chwila, poświęcona na wypełnienie kilku dodatkowych rubryk w zeznaniu podatkowym. A dla nas nieoceniona pomoc, dzięki której możemy kierować naszą pomoc tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

Za każdą przekazaną złotówkę dziękujemy.

Kto może przekazać organizacji pożytku publicznego 1 procent swojego podatku?

  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku,
  • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych,
  • podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą,
  • emeryt, który złoży w Urzędzie Skarbowym PIT-37.

Rubryki umożliwiające przekazanie 1 procenta podatku znajdują się w następujących formularzach PIT:

PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT–38, PIT-39

Wystarczy wpisać w rozliczenie roczne

KRS Fundacji Radia ZET 0000127204

oraz kwotę 1% podatku, zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Uwaga:

  • 1 procent podatku można przekazać tylko jednej organizacji pożytku publicznego; nie można podzielić tej kwoty na kilka organizacji
  • 1 procent można przekazać tylko w deklaracjach złożonych w terminie lub korektach
  • 1 procent zostanie przekazany organizacji pożytku publicznego pod warunkiem, że podatnik zapłacił cały należny podatek w terminie

Przekazując 1 procent podatku Fundacji Radia ZET masz pewność, że będzie wydany uczciwie. Co roku publikujemy szczegółowe sprawozdania z naszej działalności.

Zobacz sprawozdania i podsumowania działalności Fundacji Radia ZET.

Możecie wspierać Fundację Radia ZET również w inny sposób - Zobacz jak pomóc dzieciom z wadami serca >>

Dziękujemy!