Ludzie Fundacji

20.10.2017 14:42
Ludzie Fundacji

Zarząd Fundacji

Andrzej Matuszyński – Prezes Zarządu Fundacji

Agnieszka Mazur – Członek Zarządu Fundacji

Rada Fundacji

Ewa Rosiewicz – Członek Rady Fundacji

Daniel Adamski – Członek Rady Fundacji

Jarosław Paszkowski – Członek Rady Fundacji

Zespół Fundacji

Aneta Lejman – Dyrektor Fundacji

Justyna Lipczyńska – Starszy Specjalista

Monika Trzcińska - Specjalista ds. Rozliczeń