Ośrodki Wsparcia i Testów już działają

17.05.2022 08:08
,1,article
Ośrodki Wsparcia i Testów już działają

Swoją działalność na terenie całego kraju rozpoczęły Ośrodki Wsparcia i Testów (OWiT). Inicjatywa ta jest nam szczególnie bliska, ponieważ jest skierowana do osób z niepełnosprawnościami, tak, jak nasza działalność statutowa. Cieszymy się, że powstają nowe programy pomocowe, które mają za zadanie poprawić jakość życia osób z niepełnosprawnością, a także zlikwidować bariery wynikające z problemów zdrowotnych. Przekazujemy Państwu najważniejsze informacje o programie i zachęcamy do korzystania z oferowanej pomocy.

Każdy Ośrodek Wsparcia i Testów jest przygotowany do udzielania wsparcia obejmującego w szczególności:

− świadczenie porad osobom z niepełnosprawnością w optymalnym wyborze właściwych do aktualnych potrzeb sprzętów/urządzeń/oprogramowania (technologii asystujących), umożliwiających likwidację lub ograniczenie barier funkcjonalnych lub poznawczych,

− prowadzenie instruktażu lub zakup indywidualnych lub grupowych, stacjonarnych lub zewnętrznych szkoleń/warsztatów z obsługi sprzętu/urządzeń/oprogramowania zaproponowanego do zaopatrzenia dla osób z niepełnosprawnością lub dla członków ich rodzin lub ich opiekunów,

− wypożyczanie sprzętów/urządzeń/oprogramowania w celu ich testowania w warunkach domowych przez osoby z niepełnosprawnością,

− świadczenie porad członkom rodzin osób z niepełnosprawnością i ich opiekunom ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących: bezpiecznego użytkowania udostępnianego sprzętu/urządzenia albo poruszania się przy jego pomocy, zwiększenia aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej przy użyciu technologii asystujących, podnoszenia umiejętności sprawowania opieki nad osobami z niepełnosprawnością.

OWiT to miejsce, gdzie zostaną obsłużone osoby z niepełnosprawnościami, które posiadają aktualne: orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne (orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

OWiT udziela również wsparcia opiekunom i rodzinom osób z niepełnosprawnością.

Działania wymienione powyżej będą finansowane ze środków programu. Nie przewiduje się pobierania dodatkowych opłat od odbiorców wsparcia OWiT.

Poniżej zamieszczamy listę Ośrodków Wsparcia i Testów w całej Polsce:

 1. Białystok (woj. podlaskie) https://owit.sosw.bialystok.pl/
 2. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) http://www.owit.bydgoszcz.pl/
 3. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) https://www.facebook.com/owit.torun/
 4. Kalisz (woj. wielkopolskie) http://owit.sps19.kalisz.pl/
 5. Laski (woj. mazowieckie) https://www.laski.edu.pl/pl/strona-glowna
 6. Łódź (woj. łódzkie) http://www.owit-lodz.pl/
 7. Nowy Dwór Gdański (woj. pomorskie) http://owit.nowydworgdanski.pl/
 8. Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie) https://owitolsztyn.pl/ 
 9. Ropczyce (woj. podkarpackie) https://owit-ropczyce.pl/
 10. Skarżysko-Kamienna (woj. świętokrzyskie) http://www.zpewskarzysko.pl/page/54/osrodek-wsparcia-i-testow--w-skarzysku-kamiennej-(owit)
 11. Wrocław (woj. dolnośląskie) https://bip.um.wroc.pl/artykul/351/59144/utworzenie-i-prowadzenie-osrodka-wsparcia-i-testow-funkcjonujacego-przy-specjalistycznym-centrum-wspierajacym-edukacje-wlaczajaca-wramach-w-ramach-modulu-ii-programu-pn-centra-informacyjno-doradcze-dla-osob-zniepelnosprawnosc
 12. Świdnik (woj. lubelskie) https://owit.sosw.eu/