Ludzie Fundacji

20.10.2017 14:42
Ludzie Fundacji

pl.fotolia.com

Zespół Fundacji

Monika Trzcińska - Specjalista ds. Rozliczeń

Patrycja Pupiec - Młodszy Specjalista

Zarząd Fundacji

Aneta Lejman – Prezes Zarządu Fundacji

Agnieszka Mazur – Członek Zarządu Fundacji

Rada Fundacji

Ewa Rosiewicz – Członek Rady Fundacji

Barbara Zonik – Członek Rady Fundacji