Ludzie Fundacji

20.10.2017 14:42
undefined,1,article
Ludzie Fundacji

pl.fotolia.com

Zespół Fundacji

Monika Trzcińska - Specjalista ds. Rozliczeń

Żaneta Andrzejczyk

Zarząd Fundacji

Aneta Lejman – Prezes Zarządu Fundacji

Rada Fundacji

Ewa Rosiewicz – Członek Rady Fundacji

Barbara Zonik – Członek Rady Fundacji

Bartosz Szwoch - Członek Rady Fundacji