Nagrody dla Fundacji

02.11.2017 16:48

Najcenniejszą nagrodą są dla Fundacji uśmiechnięte twarze podopiecznych, którzy dzięki pomocy Fundacji dostali szansę wyzdrowienia i zadowolenie ich rodzin, którym choć trochę ulżyliśmy w zmaganiu się z codziennymi trudnościami.

Nagrody dla Fundacji

Za swoją działalność Fundacja nie pobiera opłat i nie oczekuje laurów. Jednak każde odznaczenie, tytuł czy medal jest dla nas dowodem, że działania Fundacji mają sens, a wsparcie trafia do najbardziej potrzebujących.

Nasze wyróżnienia:

  • Honorowy medal Serduszko za Serce za wspieranie matek i dzieci – pacjentów Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi od Fundacji na Rzecz Rozwoju ICZMP (2016 r.).
  • Tytuł Lidera Roku 2014 w ochronie zdrowia, kat. działalność charytatywna, za ufundowanie pierwszej w Europie pediatrycznej sali hybrydowej dla Uniwersyteckiego  Szpitala Dziecięcego w Krakowie, od czasopisma Menedżer Zdrowia i Wydawnictwa Termedia.
  • Tytuł Filantropa Krakowa A.D. 2013 za "szlachetną działalność dobroczynną i wielkie serce", „w uznaniu zaangażowania Fundacji, które sprawiło, że Kraków stał się jednym z najnowocześniejszych ośrodków kardiochirurgii dziecięcej na świecie” od Bractwa Filantropii Miasta Krakowa.
  • Medal Contra Spem Spero za „umożliwienie wybudowania pierwszej i najnowocześniejszej w Europie sali hybrydowej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie” od Fundacji Schola Cordis (2014 r.).
  • Tytuł Przyjaciela Hospicjum „ za szczególne wsparcie Fundacji Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci” od Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci (2011 r.).
  • Laur Schola Cordis - "w dowód uznania za pomoc w leczeniu dzieci z wadami serca" Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Jagiellońskiego Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii CM UJ (2010 r.).
  • Wyróżnienie „Za pomocną dłoń podaną górnikom kopalni >>Wujek<< poszkodowanym w katastrofie górniczej 18.09.2009 r.” (2010 r.).
  • Statuetka Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego "Nasze Gniazdo" „za zorganizowanie kolonii letnich podopiecznym Stowarzyszenia" (2009 r.).