Sprawozdania

10.10.2017 18:23

Poniżej zamieszczamy sprawozdania działalności Fundacji Radia ZET.

undefined,1,article
Sprawozdania
,1,original
sprawozdania_merytoryczne
,1,original
sprawozdania_finansowe
,1,original
uchwaly
,1,original
sprawozdania_ze_zbiorek

   Sprawozdanie ze zbiórki rocznej 01.01.2016-31.12.2016 (w portalu zbiorki.gov.pl)

   Sprawozdanie ze zbiórki rocznej 01.01.2015-31.12.2015 (w portalu zbiorki.gov.pl)