Aleksander

30.04.2019 12:46

Olek wygląda na zdrowego chłopca, ale to tylko pozory. Chłopiec urodził się z wadą serca, dodatkowo stwierdzono u niego całościowe zaburzenia rozwoju i obniżone napięcie mięśniowe.

north,1,article_north
Aleksander

Ciągła rehabilitacja

Aleksander od urodzenia jest rehabilitowany kilka razy w tygodniu. Obecnie nad jego zdrowiem czuwa grono specjalistów, m. in. gastrolog, kardiolog, alergolog, psychiatra. Chłopiec ma rodzeństwo – młodszego brata, który również jest osobą niepełnosprawną. Całe życie rodziny opiera się na systematycznej rehabilitacji, bez której chłopcy nie mogliby funkcjonować samodzielnie. Mama dzieci podkreśla jak ważne są ćwiczenia: „To szansa, aby jak najbardziej podbudować ich sprawność, to czas który staramy się wykorzystać maksymalnie, by poprawić funkcjonowanie chłopców.”

Szansa na lepsze jutro

Olek wymaga terapii behawioralnej, pedagogicznej, logopedycznej, psychologicznej i zajęć integracji sensorycznej. Koszty leczenia i rehabilitacji dzieci są bardzo wysokie i w znacznej mierze przekraczają możliwości finansowe rodziny. Mama Aleksandra robi wszystko, by dzieci rozwijały się jak najlepiej: „Chcąc zwiększyć szanse chłopców na lepsze jutro i zmniejszyć koszty terapii, sama dokształcam się, aby móc pracować z nimi w domu.” Domowa rehabilitacja to uzupełnienie pracy wykonywanej na terapiach i zajęciach, bez których chłopcy nie są w stanie samodzielnie zdobyć niezbędnych umiejętności do funkcjonowania w codziennym życiu.