Potroimy efekty Twoich działań!

01.08.2019 16:41

Razem z Fundacją Radia Zet buduj lokalną wspólnotę. Wymyśl inicjatywę, zaangażuj lokalną społeczność, a my potroimy efekty Twojego projektu, bo dobro wraca z potrójną siłą!

,1,article
Potroimy efekty Twoich działań!

Ruszamy z projektem „Trzymajmy się lokalnie”, którego celem jest wsparcie inicjatyw integrujących mieszkańców lokalnych społeczności wokół wybranego celu charytatywnego.
Chcemy w ten sposób wspierać poprawę jakości życia ludzi w trudnych sytuacjach życiowych oraz inicjatywy społeczne, które nie zawsze mają szansę na realizację, a które często potrzebne są dla lepszego, wspólnego jutra.

Zachęcamy Państwa, zarówno tych którzy potrzebują pomocy, jak również tych, którzy mają po prostu potrzebę jej niesienia do przejmowania inicjatywy, angażowania lokalnej społeczności oraz kreowania pomysłów i rozwiązań. Wybrane inicjatywy wesprzemy organizacyjnie i komunikacyjnie a cel charytatywny również finansowo – potroimy uzyskany efekt.Poniżej zasady projektu oraz formularz zgłoszenia. Formularz zgłoszeniowy można złożyć wyłącznie drogą mailową na adres fundacja@radiozet.pl, najpóźniej do 20 sierpnia 2019.