Jak działamy

Nasze cele statutowe realizujemy poprzez różnorodne inicjatywy. Organizujemy charytatywne zbiórki pieniężne, przedstawiamy słuchaczom Radia ZET historie naszych podopiecznych, w których opowiadamy o walce z przeciwnościami losu, braku pieniędzy, bezradności i osamotnieniu, a także angażujemy się w różnego rodzaju akcje niestandardowe i projekty edukacyjne. Zachęcamy ludzi dobrej woli do wspólnego działania, bo zasada jest prosta – im więcej zbierzemy pieniędzy, tym większą niesiemy pomoc.

Jak działamy
Jak działamy

Zobacz więcej

Jak inspirujemy

Działalność w organizacji pomocowej, tak jak dziennikarstwo, wynika z poczucia życiowej misji. Ta misja ma wiele wymiarów, zwłaszcza kiedy szeroki zasięg radia można przekuć w działalność społeczną.

Zobacz