1 procent podatku

20.10.2017 14:00

Fundacja Radia ZET jest organizacją pożytku publicznego, uprawnioną do zbierania 1 procenta podatku od osób fizycznych. Status OPP to przywilej, ale i odpowiedzialność, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby fundusze z 1% trafiały do najbardziej potrzebujących.

,1,article
1 procent podatku

Kwota środków z odpisu 1% podatku przekazywanych organizacjom ciągle rośnie. W 2003 roku było to zaledwie 10,4 mln zł od 80 tysięcy podatników. W 2017 roku organizacje otrzymały od 13,6 mln podatników ponad 660 mln złotych.

Fundacja Radia ZET od 2008 roku jest w gronie organizacji, którym można przekazać środki z 1%.

Dzięki tym funduszom w 2013 roku zrealizowaliśmy wielkie marzenie polskich kardiochirurgów dziecięcych:

sfinansowaliśmy wyposażenie

pierwszej w Europie pediatrycznej, operacyjnej sali hybrydowej

w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

Przeznaczyliśmy na to 5 mln zł, w całości pochodzących z 1% podatku.

Wykorzystanie sali hybrydowej w USD w Krakowie

Od początku działania sali hybrydowej przeprowadzono w niej ponad 600 zabiegów, większość kardiochirurgicznych, w tym kilka pionierskich. Dzięki sali hybrydowej:

 • W 2014 roku udało się uratować 5-letnią Wiktorię z ciężkim tętniczym nadciśnieniem płucnym, spowodowanym złożoną wadą rozwojową serca. Dziewczynka była wtedy najmniejszym na świecie pacjentem, któremu wszczepiono przeznaczyniowo (bez otwierania klatki piersiowej) zastawkę płucną typu Melody – Medtronic.
 • Jesienią 2016 roku prof. Janusz Skalski i prof. Tomasz Mroczek z zespołem jako jedni z pierwszych na świecie wszczepili zastawkę z polimerów trzyletniemu chłopcu.
 • W 2017 roku zespół krakowskich kardiologów inwazyjnych, we współpracy z prof. Tomaszem Moszurą z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polski w Łodzi, wszczepił 13-letniej dziewczynce przeznaczyniowo nowoczesny stentgraft. To był jeden pierwszych w Europie przypadków wykorzystania u dziecka implantu pokrytego materiałem, który ma możliwość poszerzania się w miarę wzrostu pacjenta.

Ultranowoczesny sprzęt medyczny sali hybrydowej umożliwia wykonanie różnych śródoperacyjnych badań obrazowych jak tomografia czy RTG. Sala służy także do diagnostyki wad serca i zdarza się, że podczas zabiegu cewnikowania serca zostaje podjęta decyzja o natychmiastowej operacji.

Z sali hybrydowej korzystają również chirurdzy innych specjalności. Ortopedzi wykonują na niej m.in. skomplikowane operacje oszczędzające stawy kończyn zaatakowanych przez nowotwór i operacyjne korekcje skrzywień kręgosłupa.

Neurochirurdzy operują na sali dzieci z mocno unaczynionym guzem w mózgu. Zintegrowany angiograf umożliwia skuteczne zamknięcie naczyń odżywiających guza, a potem bezpieczne usunięcie go z mózgu.

Zespół Kliniki Neurochirurgii z prof. Stanisławem Kwiatkowskim na czele uratował niemowlę z bardzo ciężką, często śmiertelną wadą wrodzoną żyły mózgowej (tzw. malforacją żyły Galena). Kluczowe znaczenie miała wtedy dostępność sali hybrydowej – liczył się czas i miejsce.

Każde dziecko, uratowane dzięki istnieniu sali hybrydowej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie to nasza duma z niesionej pomocy i z darczyńców, którzy hojnie nas wpierają.

 Bo 1% naprawdę pomaga.

 DANE O SALI HYBRYDOWEJ

 • Specjalny stół zabiegowy obraca się w dwóch płaszczyznach.
 • Angiograf (serce sali hybrydowej) o olbrzymiej wydajności ,na bieżąco skanuje naczynia krwionośne dziecka i wnętrze serca (w przypadku operacji serca).
 • Na monitorach 3D lekarze w czasie rzeczywistym widzą każdy ruch skalpela.
 • Koszt zakupu sprzętu – 5 milionów złotych.
 • Inwestycja sfinansowana w całości z 1% podatku.
 • 240 m2 ma cały obszar sali hybrydowej wraz z zapleczem
 • 78 m2 powierzchnia samej sali
 • Na sali hybrydowej operowane są przede wszystkim dzieci z wadami serca, ale lekarze wykonują tam także operacje neurologiczne czy ortopedyczne, a także inwazyjne badania diagnostyczne
 • Ultranowoczesny sprzęt daje dzieciom większe szanse na wyzdrowienie. Dzieci, które wcześniej musiały mieć dwa-trzy zabiegi, przejdą tylko jedną operację i szybciej dojdą do zdrowia.

  O PRZEKAZYWANIU 1% PODATKU

 • 1 procent podatku można przekazać tylko jednej organizacji pożytku publicznego
 • 1 procent można przekazać tylko w deklaracjach złożonych w terminie lub korektach
 • 1 procent zostanie przekazany OPP pod warunkiem, że podatnik zapłacił cały należny podatek w terminie

 

Więcej o wyjątkowych operacjach kardiochirurgicznych przeprowadzonych na sali hybrydowej:

http://www.szpitalzdrowia.pl/przelom-w-kadiochirurgii-dzieciecej/

http://www.szpitalzdrowia.pl/5-letnia-wiktoria-opuscila-szpital/